Xonite - 研磨产品
抛光片 - 金属研磨
抛光片 - 金属研磨
XPS-P2-W Series
1. 采用3D结构增加使用寿命
2. 均匀的颗粒形状
3. 采用软性材质,可进行曲面研磨
4. 图案尺寸 : 400um
5. 图案高度 : 250um
 • 产品应用
  • 金属研磨
 • 构造
  Pattern / PET+PSA or TPU / Releasing Paper
Pattern
 • SEM×100

  SEM×100

 • SEM×200

  SEM×200

 • 3D image

  3D image

XPS-P2-W Series
XPS-P2-W5 XPS-P2-W12 XPS-P2-W20
研磨材料/粒径 氧化铝 / 5um 氧化铝 / 12um 氧化铝 / 20um
树脂 Polymeric Resin Polymeric Resin Polymeric Resin
颜色 Light Blue Yellow Red
基材 PET / TPU PET / TPU PET / TPU